برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : جمعه ۹۹/۱۲/۱۵

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ تراکم 3600 درجه یک کاشان به قیمت درب کارخانه فرش کاشان
نمایش 1 تا 80 (از 143 محصول)
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هما

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هما 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120142
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هانا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هانا 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120141
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهچراغ

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهچراغ 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120140
کد فرش : 1020120139
فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ ملک

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ ملک 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120138
فرش ماشینی 1200 شانه طرح آنیل

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح آنیل 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120137
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هانا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هانا 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101120136
فرش ماشینی 1200 شانه طرح گلپری

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح گلپری 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101120135
فرش ماشینی 1200 شانه طرح فلورا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح فلورا 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101120134
فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ ملک

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ ملک 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101120133
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120132
فرش ماشینی 1200 شانه طرح مهرگان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح مهرگان 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120131
کد فرش : 1020120130
فرش ماشینی 1200 شانه طرح کرشمه

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح کرشمه 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120129
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شکارگاه

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شکارگاه 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120128
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهچراغ

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهچراغ 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120127
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سلین

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سلین 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120126
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سلطنتی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سلطنتی 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120125
فرش ماشینی 1200 شانه طرح ریزماهی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح ریزماهی 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120124
فرش ماشینی 1200 شانه طرح رسپینا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح رسپینا 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120123
کد فرش : 1020120122
فرش ماشینی 1200 شانه طرح حوض نقره

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح حوض نقره 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120121
فرش ماشینی 1200 شانه طرح جدید

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح جدید 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120120
فرش ماشینی 1200 شانه طرح تبریز

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح تبریز 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120119
فرش ماشینی 1200 شانه طرح پریناز

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح پریناز 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120118
فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ ملک

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ ملک 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120117
فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ معلق

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ معلق 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120116
کد فرش : 1020120115
فرش ماشینی 1200 شانه طرح افشان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح افشان 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120114
فرش ماشینی 1200 شانه طرح آریامهر

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح آریامهر 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120113
فرش ماشینی 1200 شانه طرح یونیک

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح یونیک 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1016120112
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 4

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 4 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1016120111
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 3

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 3 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1016120110
فرش ماشینی 1200 شانه طرح ورسا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح ورسا 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1016120109
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 2

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 2 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1016120108
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1016120107
فرش ماشینی 1200 شانه طرح مهرگان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح مهرگان 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1016120106
فرش ماشینی 1200 شانه طرح مستانه

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح مستانه 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1016120105
کد فرش : 1016120104
کد فرش : 1016120103
فرش ماشینی 1200 شانه طرح گل افشان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح گل افشان 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1016120102
فرش ماشینی 1200 شانه طرح طاووس

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح طاووس 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1016120101
فرش ماشینی 1200 شانه طرح صاحبقران

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح صاحبقران 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1016120100
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شیخ صفی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شیخ صفی 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612099
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شبستان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شبستان 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612098
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهنشین

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهنشین 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612097
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سیمرغ

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سیمرغ 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612096
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سناتور

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سناتور 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612095
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سلطان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سلطان 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612094
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سریر

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سریر 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612093
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سحر

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سحر 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612092
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سامی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سامی 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612091
فرش ماشینی 1200 شانه طرح زیبا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح زیبا 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612090
فرش ماشینی 1200 شانه طرح رویال

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح رویال 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612089
فرش ماشینی 1200 شانه طرح رویا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح رویا 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612088
فرش ماشینی 1200 شانه طرح رونیا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح رونیا 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612087
فرش ماشینی 1200 شانه طرح دلبرا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح دلبرا 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612086
فرش ماشینی 1200 شانه طرح دانژه

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح دانژه 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 10512085
کد فرش : 101612084
کد فرش : 101612083
فرش ماشینی 1200 شانه طرح خاتون

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح خاتون 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612082
فرش ماشینی 1200 شانه طرح حوض نقره

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح حوض نقره 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612081
فرش ماشینی 1200 شانه طرح چهار فصل

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح چهار فصل 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612080
فرش ماشینی 1200 شانه طرح چشمک

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح چشمک 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612079
فرش ماشینی 1200 شانه طرح ثنا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح ثنا 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612078
فرش ماشینی 1200 شانه طرح ترنم

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح ترنم 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612077
فرش ماشینی 1200 شانه طرح تارا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح تارا 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612076
فرش ماشینی 1200 شانه طرح بهشت

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح بهشت 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612075
فرش ماشینی 1200 شانه طرح بنفشه

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح بنفشه 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612074
فرش ماشینی 1200 شانه طرح آیسان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح آیسان 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612073
فرش ماشینی 1200 شانه طرح آوینا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح آوینا 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612072
فرش ماشینی 1200 شانه طرح الینا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح الینا 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612071
کد فرش : 101612070
کد فرش : 101612069
کد فرش : 101612068
کد فرش : 101612067
فرش ماشینی 1200 شانه طرح اعجاز

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح اعجاز 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612066
فرش ماشینی 1200 شانه طرح اصفهان 2

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح اصفهان 2 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612065
فرش ماشینی 1200 شانه طرح اصفهان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح اصفهان 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612064
فرش ماشینی 1200 شانه طرح آترین

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح آترین 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101612063

فرش 1200 شانه 8 رنگ انتخابی است برای طرفداران فرش دستبافگونه زیرا فرش 1200 شانه تراکم 3600 به دلیل تعداد بالای گره های بافته شده در هر متر از عرض و طول قالی ماشینی با این اسم نیز شناخته می شود . نقوش زیبای فرش توسط هشت رنگ بندی واقعی و متنوع طراحی شده است به طوری که چشم بیننده را در نگاه اول به خود خیره می نماید . استفاده از الیاف پشم مانند نرم و سبک و مقاوم اکریلیک هیت ست شده در بافت فرش ماشینی 1200 شانه ، نقش زیادی را در ارتقا کیفیت محصول ایفا کرده است . فرش درجه یک 1200 شانه دارای ضخامت بسیار کمی حدودا بین 5 تا 7 میلی متر است که با این وجود دارای دوام و استحکام بسیار بالایی می باشد . استفاده از این فرش نفیس و جدید در پذیرایی و مکان های لوکس پیشنهاد می شود . شرکت فرش کاشان با پیشرفت رو به رشد صنعت فرش ماشینی سعی بر تولید بالای جدید ترین فرش های ماشینی مثل فرش ماشینی 1500 شانه و فرش 1200 شانه ماشینی دارد تا پاسخگوی متقاضیان این محصول جدید باشد . هم چنین با تولید انواع طرح های زیبای فرش 1200 شانه در نظر داشته است تا تمامی سلیقه های مختلف افراد را در بر بگیرد . مدیران متبحر و با تجربه فرش کاشان با فروش اینترنتی فرش 1200 شانه در سراسر کشور و خارج از آن توانسته است در ردیف اول عرضه کنندگان بزرگ قرار بگیرد . کلیه محصولات این شرکت با ضمانتننامه 10 ساله اصل و سلامت کالا عرضه می شود تا اطمینان خاطری باشد برای خریداران فرش ماشینی 1200 شانه کاشان .

مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه