برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : شنبه ۹۹/۱۲/۹

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان

فرش ماشینی فیلی

رنگ فیلی جزء سرد محسوب شده و این رنگ برای توصیف ماه به کار می رود.

فرش ماشینی رنگ فیلی که یکی از فرش های پر زرق و برق و سلطنتی است و حس ثروت و دارایی و قدرت مالی بالا را به شما می دهد و همیشه در دکوراسیون شما احساس برتری نسبت به دیگران به شما می دهد.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ فیلی را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

کد فرش : 1017025
کد فرش : 1017024
کد فرش : 1011201
کد فرش : 1011202
کد فرش : 10112023
کد فرش : 10112022
کد فرش : 10112018
کد فرش : 10112016
کد فرش : 10112017
کد فرش : 10112019
کد فرش : 10112015
کد فرش : 10112014
کد فرش : 10112013
کد فرش : 10112012
کد فرش : 10112010
کد فرش : 1011209
کد فرش : 1011208
کد فرش : 1011207
کد فرش : 1011206
کد فرش : 1011203
کد فرش : 1011204
کد فرش : 1011205
کد فرش : 10512027
کد فرش : H101012040
کد فرش : T1010701
کد فرش : T1010702
کد فرش : T1010704
کد فرش : T1010708
کد فرش : T10107013
کد فرش : T10141203
کد فرش : T10141204
کد فرش : T10141201
کد فرش : T10141206
کد فرش : T10141207
کد فرش : T10141208
کد فرش : T10141209
کد فرش : T101412010
کد فرش : T101412012
کد فرش : SH102
کد فرش : 10167052

فرش 700 شانه طرح آرتین

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670164
کد فرش : 101670167

فرش 700 شانه طرح نسترن

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670212

فرش 700 شانه جدید طرح نایین

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670211

فرش 700 شانه طرح مهبد

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670209

فرش 700 شانه طرح ملورین

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670208
کد فرش : 101670198
کد فرش : 101670170

فرش 700 شانه طرح شبنم

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670192

فرش 700 شانه طرح الی

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670174

فرش 700 شانه طرح ستاره

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670190

فرش 700 شانه طرح سارینا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670189

فرش 700 شانه طرح حوض نقره

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670185

فرش 700 شانه طرح پانیذ

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670184
کد فرش : 1016101
کد فرش : 1016102
کد فرش : 1016104
کد فرش : 1016106
کد فرش : 1016108
کد فرش : 10161010
کد فرش : 10161012
کد فرش : 10161013
کد فرش : 10161015
کد فرش : 10161017
کد فرش : 10161018
کد فرش : 10161020
کد فرش : 101612067
کد فرش : H1016120108
کد فرش : H1016120101
کد فرش : H101612087
کد فرش : H101612099
کد فرش : 101612099
کد فرش : 101612073
کد فرش : 101870231

فرش 700 شانه کاشان طرح سینا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101870228
کد فرش : 101870227
کد فرش : 101670218
کد فرش : 1020120130
کد فرش : 102170259
کد فرش : 102170258
کد فرش : 102170257
کد فرش : 102170256
کد فرش : H1021120134
کد فرش : H1022120142
کد فرش : H1021042
کد فرش : 102170251
کد فرش : 102170231
کد فرش : 102170237
کد فرش : 102170236
کد فرش : 101120136
کد فرش : 101120135
کد فرش : 101120133
کد فرش : 102170290
کد فرش : 102170292
کد فرش : 102170296
کد فرش : 102170297
کد فرش : 102170299
کد فرش : 102170304
کد فرش : 102170307
کد فرش : H1021120193
کد فرش : H1021120197
کد فرش : H1021120212
کد فرش : H1021120210
کد فرش : H1021120204
کد فرش : H1021120201
کد فرش : H1021120232
کد فرش : H1021120233
مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه